Selected review articles published in non-refereed journals (in Polish)

 • Switonski M. (1980). Połączenie centryczne chromosomów u bydła. Przegląd Hodowlany 3: 15-16.
 • Switonski M. (1990). Wykorzystanie technik cytogenetycznych w biotechnologii zwierząt. Przegląd Hodowlany 9/10: 20-22.
 • Wężyk S., Reklewski Z., Switonski M. (1995). Osiągnięcia naukowe w genetyce i hodowli zwierząt w latach 1991-1993. Przegląd Hodowlany 1: 21-24.
 • Legocki A.B., Grajek W., Switonski M., Twardowski T. (1995). Uwarunkowania i perspektywy rozwoju agrobiotechnologii w Polsce. Biotechnologia 1 (28): 11-17.
 • Switonski M. (1995). Mapowanie genomów zwierząt gospodarskich – cel i strategia. Przegląd Hodowlany 10: 3-5.
 • Charon .M., Switonski M. (1996).Wykorzystanie genetyki molekularnej w hodowli zwierząt. Przegląd Hodowlany 4: 1-5.
 • Switonski M. (1998). Badania genetyczne psów – fantazja czy rzeczywistość? Pies 2 (268): 17-18.
 • Klukowska J., Switonski M. (1999). Kontrola pochodzenia psów na podstawie badań DNA.  Pies 6 (278): 5-7.
 • Switonski M. (2000).Od praw Mendla do inżynierii genetycznej – genetyka u progu XXI wieku. Przegląd Hodowlany 1: 1-4.
 • Switonski M. (2000). Obojnactwo psów – przyczyny i skutki. Pies 4 (282): 22-23.
 • Switonski M., Michalak E. (2002). Choroby dziedziczne psów mogą być diagnozowane przy pomocy analizy DNA. IV. Narkolepsja dobermanów i labradorów spowodowana jest mutacją w genie receptora 2 hypokreatyny (oreksyny). Pies 1 (291): 7.
 • Switonski M., Szymoniak K. (2002). Choroby dziedziczne psów mogą być diagnozowane przy pomocy analizy DNA. V. Ciężki złożony niedobór odporności psów rasy welsh corgi. Pies 2 (292): 6-7.
 • Switonski M., Stachowiak M. (2002). Choroby dziedziczne psów mogą być diagnozowane przy pomocy analizy DNA. VI. Wrodzony niedobór leukocytarnych cząsteczek adhezyjnych u seterów irlandzkich.Pies 3 (293): 5-6.
 • Melonek J., Switonski M. (2003). Choroby dziedziczne psów mogą być diagnozowane przy pomocy analizy DNA. VII. Dystrofia mięśniowa golden retriverów. Pies 2 (298): 19.
 • Skorczyk A., Switonski M. (2003). Choroby dziedziczne psów mogą być diagnozowane przy pomocy analizy DNA. VIII. Gorączka złośliwa psów wywołana jest przez dominującą mutację genu RYR1. Pies
 • Switonski M. (2003). Molekularna identyfikacja loci cech ilościowych (QTL) – ostatnie osiągnięcia i perspektywy. Przegląd Hodowlany 12: 3-5.
 • Stachowiak M., Cieslak L., Switonski M. (2005). Czy gen receptora melanokortyny-4 (MC4R) ma duży efekt działania na zmienność cech produkcyjnych świń? Przegląd Hodowlany 5: 16-17.
 • Switonski M., Hadynska A., Szczerbal I. (2005). Choroby dziedziczne psa – podłoże molekularne oraz odpowiedniki u innych ssaków. Przegląd Hodowlany 6: 21-23.
 • Switonski M. (2005). Miejsce nauk zootechnicznych w strukturze Rady Nauki. Przegląd Hodowlany 9: 5-8.
 • Szczerbal I., Fijak H., Switonski M. (2007). Rozwój markerowych map genomowych lisa pospolitego, lisa polarnego oraz jenota chińskiego. Przegląd Hodowlany 2: 5-7.
 • Stachowiak M., Bartz M., Szczerbal I., Switonski M. (2007). Region FAT1 w genomie świni domowej – poszukiwanie polimorfizmu kształtującego cechy otłuszczenia. Przegląd Hodowlany 4: 7-9.
 • Switonski M., Szczerbal I. (2007). Od genomiki strukturalnej do funkcjonalnej, czyli kolejny krok na drodze do poznania podłoża ważnych cech hodowlanych. Przegląd Hodowlany  9: 2-4.
 • Cieslak J., Paczynska P., Switonski M. (2008). Geny adipokin i ich potencjalny związek z cechami otłuszczenia świń. Przegląd Hodowlany 6: 20-22.
 • Grześ M., Switonski M. (2008). Mutacje genu miostatyny i ich wpływ na umięśnienie ssaków. Przegląd Hodowalny 7: 1-3.
 • Nowacka-Woszuk J., Behnke J., Switonski M. (2008). Dziedziczne wady plemników. Przegląd Hodowlany 8: 4-7.
 • Szczerbal I., Kociucka B., Bartz M., Switonski M. (2009). Czy świnia może być organizmem modelowym w badaniach zespołu metabolicznego człowieka. Przegląd Hodowlany 6: 12-14.
 • Switonski M., Szczerbal I., Kociucka B. (2010). Zmienność liczby kopii (CNV) – polimorfizm wykazujący związek ze zmiennością fenotypową. Przegląd Hodowlany 5: 12-14.
 • Salamon S., Grześ M., Switonski M. (2011). Czy polimorfizm genu FTO (fat mass and obesity associated) jest markerem otłuszczenia świni? Przegląd Hodowlany 5: 1-2.
 • Tomaszewska A., Salamon S., Switonski M. (2012). Rodzina genów kodujących receptory melanokortyn (MCR) i związek ich polimorfizmu z cechami zwierząt. Przegląd Hodowlany 5-6/2012: 1-3.
 • Szczerbal I., Budaj B., Switonski M. (2013). Czego dowiedzieliśmy się o świni po zsekwencjonowniu jej genomu? Przegląd Hodowlany 4/2013: 1-3.
 • Szczerbal I., Mróz D., Switonski M. (2014). Jak polimorfizmy DNA w sekwencjach intronowych wpływają na fenotyp? Przegląd Hodowlany 5/2014: 8-10.
 • Szczerbal I., Mróz D., Switonski M. (2015), „Monoalleliczna ekspresja genów – ważny mechanizm wpływający na zmienność cech ”, Przegląd Hodowlany, 4: 1-2
 • Switonski M. (2017).  Geny otyłości u psów. Animal Expert 1/2017: 39-42.
 • Switonski M., Loba W. (2021). Diagnostyka molekularna chorób dziedzicznych psa we współczesnej weterynarii. Życie Weterynaryjne 96 (7): 488-491.
 • Szczerbal I., Stachowiak M., Nowacka-Woszuk J., Switonski M. (2023). Nieprawidłowości chromosomów płci jako istotne przyczyny zaburzeń rozwoju płci kotów.  Życie Weterynaryjne, 98 (5): 282-286.