Books

 • Switonski M. (1988). Chromosomy B u lisa pospolitego (Vulpes Vulpes), ich natura, rozprzestrzenienie, dziedziczenie i znaczenie. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, Rozprawy naukowe, zeszyt 174 – rozprawa habilitacyjna.
 • Gedymin J., Switonski M. (1988)Podstawy genetyki zwierząt. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu.
 • Leksykon rozrodu zwierząt (1996). Praca zbiorowa pod redakcją K. Rosłanowskiego. Współautorzy: Kubasiewicz M., Nikołajczuk M., Rosłanowski K., Samborski Z., Strzeżek J., Ślebodziński A.,Switonski M., Wierzbowski S. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu.
 • Switonski M.(1997). Cytogenetyka, str. 87-92, w: Karty z dziejów zootechniki  polskiej. Praca zbiorowa pod redakcją A. Filistowicza., J.Juszczaka , S.Wężyka. Wydawca: Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michała Oczapowskiego.
 • Switonski M. (1997)Organizacja i mapowanie genomów zwierząt gospodarskich, str. 60-88, w: Biotechnologia zwierząt. Praca zbiorowa pod redakcją L.Zwierzchowskiego, K. Jaszczaka i J.A.Modlińskiego. Wydawnictwo Naukowe PWN.

biotechnologia-zwierzat

 • Charon K.M., Switonski M. (2000). Genetyka zwierząt. Wydawnictwo Naukowe PWN.
    a) Genetyka zwierząt – wydanie II unowocześnione (2004). Wydawnictwo Naukowe PWN11
 • Breen M., Switonski M., Binns M.M. (2001). Cytogenetics and Physical Chromosome Maps, in: The Genetics of the Dog (Ed. Ruvinsky A. and J.Sampson), pages: 299-328, CABI Publishing Wallingford (UK) and New York (USA).22
 • Cholewa R., Nowak K.W., Switonski M. (2003).  Amatorski chów królików (rozdział: Podstawy genetyki, str. 93-109). Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu.
 • Postępy genetyki molekularnej bydła i trzody chlewnej (2004). Praca zbiorowa pod redakcją M.Switonskiego:
  a) Wprowadzenie – Organizacja genomu bydła i trzody chlewnej (M.Switonski),
  b) Rozdział 2.3: Polimorfizm i ekspresja genów leptyny i receptora leptyny (Switonski M., Mackowski M., Chmurzynska A., Mackowiak P., Szydlowski M., Kaczmarek P., Nowak K.W., Madeja Z., Cieslak D., Kamyczek M., Eckert R., Rozycki M.).  Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu.
 • Switonski M, Slota E., Jaszczak K. (2006). Diagnostyka cytogenetyczna zwierzat domowych. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu.2
 • Switonski M. and Szczerbal I. (2008-March). Comparing the Human and Canine Genomes
  a) In: Encyclopedia of Life Sciences (ELS). John Wiley & Sons, Ltd: Chichester. DOI: 10.1002/9780470015902.a0020742
  http://www.mrw.interscience.wiley.com/emrw/9780470015902/els/article/a0020742/current/abstract?hd=All,switonski
  b) In: Handbook of Human Molecular Evolution (Ed. D.N.Cooper & H. Kehrer-Sawatzki). Wiley,  ISBN: 978-0-470-51746-8Zrzut ekranu 2014-10-23 o 10.41.29
 • Zwierzchowski L. (red.) i  Switonski M. (red.) (2009). Genomika bydła i świni. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
  a) Switonski M., Zwierzchowski L.: Rozdział 1. Wstęp – co to jest genomika?
  b) Switonski M., Szczerbal I.: Rozdział 2. Organizacja genomu bydła i świni
  c) Switonski M., Stachowiak M.:  Rozdział 7.2. Polimorfizm wybranych genów kandydujących i ich związek z cechami użytkowymi zwierząt gospodarskich. Otłuszczenie.
  d) Stachowiak M., Switonski M.: Rozdział 9.5. Profil transkryptomiczny i zmienność poziomu transkrypcji wybranych genów bydła i świń. Poziom transkrypcji wybranych genów związanych z gospodarką lipidową w mięśniach świń44
 • Switonski M. (2011). Wybrane zagadnienia z zakresu cytogenetyki i genomiki, w:  Hodowla, chów i użytkowanie owiec (red. Niżnikowski R.), Wydawnictwo Wieś Jutra Sp. z o. o.: 37-48.
 • Charon K.M., Switonski M. (2012). Genetyka i genomika zwierząt. Wydawnictwo Naukowe PWN.1
 • Switonski M (2013). Wybrane zagadnienia cytogenetyki i genetyki molekularnej, w: Hodowla, chów i użytkowanie kóz (red. J. Wójtowski), Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, str. 241-261.
 • Styrna J. i Switonski M. (2013). Płeć – od. kiedy?, w: Człowiek – od kiedy? (red. R. Słowiński). Ośrodek Wydawnictw Naukowych – Poznań, str. 47-64.
 • Szczerbal I., Switonski M. (2016). Chromosome Abnormalities in Domestic Animals as Causes of Disorders of Sex Development or Impaired Fertility,  Chapter 9 (pages 207-225), in: Insights from Animal Reproduction (Ed. R. Payan-Careira), InTech, Rijeka, Croatia.http://www.intechopen.com/books/insights-from-animal-reproduction

Bez nazwy1

 • Switonski M., Nowacka-Woszuk J., Szczerbal I., Stachowiak M . (2017). Wprowadzenie do genetyki wrodzonych wad rozwojowych i chorób dziedzicznych psów i kotów, w: Wybrane wrodzone wady rozwojowe i choroby dziedziczne u psów i kotów (praca zbiorowa pod red. A. Schollenbergera). Przewodnik PSLWMZ, Wydawnictwo Galaktyka sp. z o.o.m rozdział 1, str 1-21.
  wd
 • Switonski M. (2019). Moczarski Zygmunt, prof. dr hab. – lekarz i zootechnik, w: Uniwersytet Poznański (1919-2019), Luminarze nauki Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1919-2019, Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu, str. 444-448.
 • Switonski M. (2021). Wybrane zagadnienia cytogenetyki i genetyki molekularnej (rozdział XV), w: Hodowla, chow i użytkowanie kóz (pod redakcją Jacka A. Wójtowskiego), Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, str. 257-282.

Hodowla,chów i użytkowanie kóz-2021

problemy-zdrowotne-psow-ras-brachycefalicznych_500px-ramka

 • Switonski M. (red.) i Sobkowska K (red.) (2022). ODDZIAŁ PAN W POZNANIU W LATACH 1972–2022. Oddział PAN w Poznaniu.
  https://poznan.pan.pl/wp-content/uploads/2022/06/Oddzial-PAN-w-Poznaniu-1972-2022.pdf

Bez tytułu

 • Switonski M. (pod red.) (2023). Genetyka ogólna i weterynaryjna. Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.