Selected review articles in refereed journals

 • Switonski M. (1982). Polimorfizm kariotypów u niektórych gatunków z rodziny Canidae. Postępy Biologii Komórki, 9(2):297-306 (in Polish)
 • Switonski M. (1989). Translokacje chromosomowe u świń przyczyną drastycznego obniżenia płodności ich nosicieli. Medycyna Weterynaryjna , 45 (8): 488-492. (in Polish)
 • Basrur P.K., Switonski M. (1990). Rearranging genetic interpretations through meiotic studies on domestic animals. Revista Brasileira de Reproducao Animal, suppl. 2:20-31. (in English)
 • Switonski M. (1992). Rozprzestrzenienie aberracji chromosomowych u zwierząt gospodarskich. Medycyna Weterynaryjna 48 (3): 131-134. (in Polish)
 • Switonski M. (1992)Mapowanie genów u zwierząt gospodarskich. Biotechnologia 1 (16): 76-84. (in Polish)
 • Szwaczkowski T., Switonski M.(1993). Postęp genetyczny u zwierząt w świetle stosowania nowoczesnych biotechnik gamet i zarodków. Biotechnologia, 2 (21): 46-54. (in Polish)
 • Switonski M., Zając M. (1996). Mapowanie genomu nową możliwością badania chorób genetycznych psów. Medycyna Weterynaryjna, 52: 675-678. (in Polish)
 • Switonski M. (1998). Markerowe mapy genomowe i ich wykorzystanie w hodowli zwierząt. Postępy Biologii Komórki 25(10) :113-121. (in Polish)
 • Switonski M., Kurył J. (1998).Poszukiwanie genów kontrolujących cechy tuczne, opasowe i rzeźne – najnowsze osiągnięcia. Prace i Materiały Zootechniczne 52 : 37-42. (in Polish)
 • Switonski M., Stranzinger G. (1998). Studies of Synaptonemal Complexes in Farm Mammals – A Review. The Journal of Heredity 89(6) :473-480. (in English)
 • Dolf G., Batt R., Baumle E., Binns M., Brenig B., Bull B., Dunner S., Fredholm M., Gaillard C., gerlach J., Giger U., Goldspink G., Graphodatsky A.S., Holmes N., Judd S., Juneja K., Kelly E.P., Kent M.G., King W.A., Lingaas F., Long S., Lubas G., Mariat D., Marki U., Mattews M., Mellersh C., Mohan-Ram V., Molyneux K., Morris B., Niini T., Panthier J.-J., Pascal O., Patterson D., Pihkanen S., Randi E., Reimann N., Rothuizen J., Sampson J., Sanchez A., Sargan D.R., Schelling C., Schook L.B., Stranzinger G., Switonski M., Troyer D., Van de Weghe A., Ward O.G., Wilton A., Wintero A.K., Zhang P. (1999). DogMap: an international collaboration toward a low-resolution canine genetic marker map. Journal of Heredity 90: 3-6. (in English)
 • Switonski M., Cholewinski G. (2000). Rozwój markerowych map genomów psa i konia. Postępy Biologii Komórki 27 (supl. 14): 151-163. (in Polish)
 • Machnik G., Switonski M. (2000). Poszukiwanie mutacji w genach wpływających na wzrost zwierząt. Roczniki Naukowe Zootechniki 9 (supl.): 119-125. (in Polish)
 • Zagalska M.M., Switonski M. (2000). Status taksonomiczny dużych mew z kompleksu Larus argentatus-fuscus, zarys problemu i stan badań. Roczniki Naukowe Zootechniki 9 (supl.): 159-163. (in Polish)
 • Switonski M. (2000). Wykorzystanie osiągnięć genetyki molekularnej w nowoczesnej hodowli bydła. Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego 54: 9-13. (in Polish)
 • Madeja Z., Piasecka A., Lechniak D., Switonski M. (2002 ). Leptyna – polimorfizm genetyczny i rola w rozrodzie. Medycyna Weterynaryjna 58: 572-576. (in Polish)
 • Switonski M. (2002). Cytogenetyka i mapy genomów zwierząt domowych – zarys osiągnięć i perspektywy rozwoju. Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego  60: 27-43.(in Polish)
 • Switonski M. (2002). Molecular genetics in beef cattle breeding. Animal Science Papers and Reports. 20 (supl. 1): 7-18.
 • Switonski M., Chmurzynska A., Mackowski M. (2003). Searching for genes controlling porcine fatness traits. Animal Science Papers and Reports 21: 73-86.
 • Switonski M., Rogalska-Niznik N., Szczerbal I., Baer M. (2003). Chromosome polymorphism and karyotype evolution of four canids: the dog, red fox, arctic fox and raccoon dog. Caryologia 56: 375-385.
 • Switonski M. (2004). Gene mutations causing hereditary diseases in dogs. Animal Science Papers and Reports 22: 131-134.
 • Switonski M., Szczerbal I., Nowacka J. (2004). The dog genome map and its use in mammalian comparative genomics. Journal of Applied Genetics 45: 195-214.
 • Switonski M. (2004). Marker genome maps of the sheep and goat. Archives of Animal Breeding  47: 4-9.
 • Ducos A., Revay T., Kovacs A., Hidas A., Pinton A., Bonnet-Garnier A., Molteni L., Slota E., Switonski M., Arruga M.V., van Haeringen W.A., Nicolae I., Chaves R., Guedes-Pinto H., Andersson M., Iannuzzi L. (2008). Cytogenetic screening of livestock populations in Europe: an overview. Cytogenetics and Genome Research 120: 26-41.
 • Switonski M. (2008). Postępy genomiki zwierząt domowych. Nauka 1/2008: 27-43.
 • Switonski M. (2009). Zwierzęta domowe jako modele w badaniach chorób dziedzicznych człowieka. Postępy Nauk Rolniczych 3-4/2009: 9-22.
 • Switonski M., Szczerbal I., Nowacka-Woszuk J. (2009). Comparative genomics of three farm canids in relation to the dog. Cytogenetic and Genome Research 126: 86-96.
 • Switonski M.,  Stachowiak M., Cieslak J., Bartz M., Grzes M. (2010). Genetics of fat tissue accumulation in pigs – a comparative approach. Journal of Applied Genetics 51: 153-168.
 • Switonski M., Malepszy S. (2012). Postęp biologiczny w rolnictwie w erze genomiki i modyfikacji genetycznych.  Nauka  1/2012: 25-35.
 • Switonski M., Mankowska M, Salamon S. (2013). Family of melanocortin receptor (MCR) genes in mammals-mutations, polymorphisms and phenotypic effects (2013). Journal of Applied  Genetics 54: 461-472.
 • Sassek M., Pruszynska-Oszmalek E., Nowacka-Woszuk J., Szczerbal I., Szczepankiewicz D., Kaczmarek P., Kolodziejski P.A., Switonski M., Mackowiak P. (2013). Resistin –  from gene expression to development of diabetes. Journal of  Biological Regulators and Homeostatic Agents 27: 647-654.
 • Switonski M., Mankowska M. (2013). Dog obesity – the need for identifying predisposing genetic markers. Research in Veterinary Science 95: 831-836.
 • Switonski M. (2014). Dog as a model in studies on human hereditary diseases and their gene therapy.  Reproductive Biology  14: 44-50.
 • Stachowiak M, Szczerbal I, Switonski M. (2016). Genetics of Adiposity in Large Animal Models for Human Obesity – Studies on Pigs and Dogs. Progress in  Molecular Biology and  Translation  Science 140: 233-270.
 • Flisikowski K, Flisikowska T, Sikorska A, Perkowska A, Kind A, Schnieke A, Switonski M. (2017). Germline gene polymorphisms predisposing domestic mammals to carcinogenesis. Veterinary and  Comparative Oncology 15: 289-298.
 • Krzemińska P., Gogulski M., Aleksiewicz R., Świtoński M. (2018). Markery genetyczne dysplazji stawu biodrowego psów. Medycyna Weterynaryjna  74 (2): 83-87.
 • Szczerbal I, Switonski M (2020). Genetic disorders of sex development in cats: An update. Animal  Reproduction Science 216: 106353.
 • Switonski M. (2020). Impact of gene therapy for canine monogenic diseases on the progress of preclinical studies. Journal of Applied Genetics 61(2):179-186.
 • Szczerbal I., Switonski M. (2021).  Clinical Cytogenetics of the Dog: A Review.  Animals 11, 947.